Misija Zavičajnog muzeja grada Rovinja

Zavičajni muzej grada Rovinja obavlja svoju djelatnost u dvojnoj  funkciji: gradskog zavičajnog muzeja,  galerije i pinakoteke.

Zavičajni muzej grada Rovinja je ustanova – čuvarica povijesne i kulturne baštine grada Rovinja, mjesto pohrane artefakata – svjedoka prošlih vremena. U tom cilju:
- sustavno  se skupljaju i čuvaju kulturna i prirodna dobra od prapovijesti do najnovijeg doba,  stručno i znanstveno obrađuju,
- građa se grupira  u zbirke, a zbirke u odjele.
- osigurava se trajna zaštita i dokumentiranje muzejske građe,  muzejskih lokaliteta i nalazišta,
- baština se predstavlja javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, putem stručnih, znanstvenih i  drugih obavijesnih sredstava, organiziraju se  edukativne radionice, predavanja, skupovi.
- surađuje se sa ustanovama u kulturi u cilju razmjene spoznaja i kompletiranja sveukupnih saznanja o naslijeđu.
Zavičajni muzej grada Rovinja ispuniti će svoje poslanje u sprezi s lokalnom zajednicom, istražiti će i prikupiti  dostupnu baštinu, materijalnu i nematerijalnu.
Osigurati će se potrebne prostore za trajnu pohranu muzejske građe, potpunu zaštitu svih prikupljenih predmeta i materijala, potpunu zaštitu nalazišta i lokaliteta, konzervaciju i restauraciju predmeta te stručnu i znanstvenu obradu građe i prezentaciju / interpretaciju.
Osigurati će se prostore za stalni postav muzejske građe u kojem će biti predstavljen vremenski tijek nastanka i rasta naselja, događaji koji su obilježili  vrijeme i likovi koji su svojim radom pridonijeli stvaranju slike Rovinja kakvog baštinimo.

RADNO VRIJEME

Muzej zatvoren za posjetitelje do 30. Lipnja

Galerija sv. Toma od 10 - 13 h osim subote i nedjelje

 

ULAZNICE
odrasli 15,00 Kn
učenici/studenti/grupe (10 i više) 10,00 kn 
djeca do 10 godina, osobe starije od 65 godina i osobe s posebnim potrebama besplatno


PARKING