Balbijev luk

Konzervatorsko-restauratorski radovi


Kao uvertira ovogodišnje Noći muzeja, u vijećnici Gradske palače brojnoj su publici predstavljeni rezultati konzervatorsko-restauratorskih radova na Balbijevom luku. Njegova je obnova započela na inicijativu Grada 2016. godine, točnije, 340 godina nakon njegove izgradnje. Projekt su predstavili rovinjski dogradonačelnik, ujedno i povjesničar, Marino Budicin, te Ivan Jengić iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Balbijev luk nalazi se na ulazu u najstariji dio gradske jezgre Rovinja. Njegova gradnja dovršena je 1679. godine u vrijeme načelnika Bernarda Barbara na mjestu nekadašnjih gradskih Vrata od stare ribarnice koja su od davnine vodila u otočnu povijesnu jezgru unutar zidina. Luk je oblikovan poput gradskih vrata, kao kameni portal s dekorativnim nadgrađem. Dovratnici su izvedeni od naizmjenično istaknutih kamenih klesanaca, svaki s kapitelom, a rustificirani lučni nadvratnih od radijalno položenih klesanaca ima istaknut zaglavni kamen. Sačuvani dio gradskih zidina vidljiv je još i danas s njegove lijeve strane.
Luk je imenovan stoljeće poslije, kad je načelnik Francesco Almorò Balbi sedamdesetih godina 18. stoljeća na njega postavio novu atiku s dva grba svoje obitelji. Njezina donja, pravokutna zona nosi natpis koji je nekad stajao na susjednoj zgradi gradske žitnice, podignutoj 1680. godine u vrijeme koparskog načelnika i kapetana Girolama Pisanija i rovinjskog načelnika Danielea Balbija.
U gornjoj zoni je reljef lava sv. Marka, omeđen dvjema volutama te nadvišen prekinutim zabatom unutar kojega je akroterij, dok su uglovi i vrh ukrašeni trima vezama. Reljef lava u pokretu ulijevo drži natpis VICTORIA TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS.
Svakako valja navesti i zanimljiv svjetovni motiv na zaglavnom kamenu. Sa svake strane nalazi se po jedna glava; prema starom gradu jedna oblikovana alla veneziana (prema mletačkoj modi), a ona druga, s vanjske strane, alla turca (prema turskoj modi).
Glave se mogu povezati s funkcijom Bernarda Barbara i ulogom njegove obitelji u odnosima Mletačke Republike i osmanske Porte, kad je Istri još prijetila opasnost od napada osmanlijskih postrojbi.
Gotovo 340 godina nakon izgradnje, Balbijev luk bilo je nužno temeljito obnoviti. Hrvatski restauratorski zavod proveo je 2016. godine istraživanja, a 2018. počeli su konzervatorsko-restauratorski radovi.
Provedeno je fotografsko snimanje, geodetska izmjera i 3D lasersko skeniranje te je izrađena arhitektonska snimka postojećeg stanja. Nakon dokumentiranja demontirane su ukrasne vaze i grbovi na kojima je konzervatorsko-restauratorski postupak proveden u radionici. Uslijedili su radovi in situ; suzbijanje biljnih kontaminanata i uklanjanje neadekvatnih intervencija (cementnih žbukanih zakrpi, držača instalacija i privremenih dekoracija). Uklanjanjem cementnih zakrpa otkriveni su ostaci stare vapnene žbuke i dotrajale željezne spojenice na spojevima kamenih elemenata vijenca i atike. Nakon statičke analize donesena je odluka o zamjeni željeznih spojnica novima od nehrđajućeg čelika.
Uslijedilo je čišćenje kamena i uklanjanje kalcitne skrame koja se stvarala pretežito na dijelovima ispod vijenca, na grbovima i reljefu lava te duž unutarnje strane dovratnika. Budući da je mjestimična debljina skrame bila i 5 mm, uklanjana je mehaničkim i kemijskim postupcima. Pri čišćenju su na reljefu lava pronađeni ostaci polikromije koja je dokumentirana i uzorkovana. No sačuvani ostaci boje nisu bili dostatni za rekonstrukciju prvotnog klorita. Stoga je odlučeno da će se prezentirati izvorna tekstura kamena. Nakon završetka čišćenja uslijedila je sanacija oštećenja na kamenu. Izvedena je postojala mogućnost daljnjeg propadanja kamenog nosioca, kao što su duboke pukotine i lakune nastale erozijom vode, odnosno mjesta na kojima se voda mogla ponovno zadržavati. Svi rekonstruirani dijelovi teksturom su i tonski usklađeni s izvornim izgledom kamena. Dijelovi zidne mase uz dovratnike, kasete na atici i horizontalne plohe zatvoreni su vapnenom žbukom. Naposljetku su ponovo montirani grbovi i vaze.
Radovima na Balbijevom luku spriječeno je daljnje propadanje kamena od kojega je građen te je vraćen prvotni izgled spomenika koji svojom izvornom ljepotom ponovno krasi glavni gradski trg. 
Prikaži sve
Sakrij


IZBOR FOTOGRAFIJA

Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori