Simbolično je obilježena ovogodišnja Grisia

Grisia, Rovinj
09 August 2020 - 09 August 2020