Registracija Zbirke

Zbirka moderne i suvremene umjetnosti

Muzej Grada Rovinja - Rovigno, Trg m. Tita 11, Rovinj - Rovigno
27. siječnja 2012. - 27. travnja 2012.


Ministarstvo kulture je donio Rješenje kojim je Utvrđeno da muzejska građa Zavičajnog muzeja grada Rovinja (510:ROV) i to Zbirka moderne i suvremene umjetnosti (2265 predmeta) ima svojstvo kulturnog dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Tim je rješenjem Zbirka moderne i suvremene umjetnosti Zavičajnog muzeja grada Rovinja upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem 5242. Ovaj upis objavljen je u “Narodnim novinama” sukladno članku 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; Klasa: 612-08/10-12/0016; Urbroj: 532-04-01-1/3-11-19 od, 1. srpnja 2011.
Ministarstvo kulture je donio Rješenje kojim je Utvrđeno da muzejska građa Zavičajnog muzeja grada Rovinja (510:ROV) i to Zbirka moderne i suvremene umjetnosti (2265 predmeta) ima svojstvo kulturnog dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Tim je rješenjem Zbirka moderne i suvremene umjetnosti Zavičajnog muzeja grada Rovinja upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem 5242. Ovaj upis objavljen je u “Narodnim novinama” sukladno članku 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; Klasa: 612-08/10-12/0016; Urbroj: 532-04-01-1/3-11-19 od, 1. srpnja 2011. - * - "Zbirka moderne i suvremene umjetnosti" Zavičajnog muzeja grada Rovinja sadrži djela hrvatskih i inozemnih umjetnika i umjetnica, obuhvaćajući širok vremenski raspon od početka 20. stoljeća do danas. U polustoljetnom razdoblju sakupljanja, značajan udio ima Savjet za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske sa svojim otkupima. Najvrjednija djela zbirke nabavljena su otkupom spomenutog Savjeta, kasnije RSIZ-a. Otkupi i pokloni te republičke ustanove počinju samim osnutkom Muzeja i traju sve do početka osamdesetih godina čineći osnovu rovinjske zbirke. Zbirka se popunjava i poklonima autora. Većina umjetnika uvriježenim je pravilom darivala, i još uvijek daruje, po jedan svoj rad nakon održane samostalne izložbe u galeriji rovinjskog muzeja. Skupne izložbe s otkupnim nagradama također predstavljaju kontinuiran i kvalitetan način prikupljanja umjetničke građe za zbirku. Zbirka je obogaćena također i raznim donacijama od kojih su najznačajnije donacija Vilko Šeferov i donacija Zlatka i Margarete Knežević. U zbirci najveći broj predmeta čine slike, različitih tehnika, od akvarela, gvaša, tempere, akrilika, kolaža do kombiniranih tehnika i ulja na platnu. Slijede crteži na papiru u tehnici olovke, ugljena, tuša, flomastera, pastela, krede i voštanih boja. Grafike su također zastupljene u velikom broju, u tehnici suhe igle, bakropisa, aquatinte, drvoreza, linoreza, litografije, monotipije i sitotiska. Skulptura ima nešto manje. Može se izdvojiti i lijepa zbirka keramike sa nekoliko staklenih predmeta. U Zbirci se nalaze i umjetničke fotografije a ima i predmeta u tehnici tkanja i batika. Kako rovinjska Zbirka moderne i suvremene umjetnosti prednjači, u županiji, po broju i vrijednosti sakupljenih predmeta, isto tako prednjači i po sakupljanju vrste umjetničkih izričaja. U zbirci se također među prvim otkupima u Istri nalaze i instalacije te jedan video i jedan performans. Zbirka je jednim djelom (izbor) pohranjena, i dostupna javnosti u Stalnom postavu, na prvom katu u zgradi muzeja. Koncem osamdesetih pristupilo se osmišljavanju i izgradnji depoa s mrežama na vodilicama, čime je ne izloženi dio zbirke dobio kvalitetno mjesto i način pohrane. Većina je preostalih slika iz zbirke pohranjena na takav način u depou na trećem katu zgrade muzeja. Mreže na vodilicama su veličine 2,65x3,75 m i ima ih 26. Na manjem djelu mreža čuvaju se slike iz zbirke Starih majstora. Skulpture i predmeti od keramike, stakla, drva i drugih materijala čuvaju se također u depou na trećem katu zgrade muzeja na policama i stalažama. U istom prostoru čuvaju se i predmeti od papira u metalnim ormarima. Prostor depoa na trećem katu zgrade muzeja je pod danonoćnim nadzorom alarma. Manji dio fundusa zbirke se nalazi u uredima Općine, Županije i Državne uprave. Zbirka moderne i suvremene umjetnosti sadrži građu koja pokazuje početke i logični razvoj pojedinih umjetničkih tendencija, kao i njihove direktne i indirektne utjecaje na produkciju koja im kronološki slijedi. Ujedno, zbirka očituje aktualnost hrvatske umjetničke produkcije u pojedinom razdoblju u odnosu na istodobne tokove razvoja umjetnosti u širem regionalnom okruženju (Republike bivše Jugoslavije, Italije, Austrije). Ista neprestano raste zahvaljujući dugoj tradiciji priređivanja izložbi, darovima samih umjetnika, donacijama, Republičkim otkupima i skromnim otkupnim nagradama novih djela relevantnih likovnih umjetnika Istre, Hrvatske u širem smislu, a nerijetko prelazi i naše granice. Stoga se s pravom može reći da je upravo ta zbirka najpotpunija i najvrjednija u Istri. Po sadržaju obuhvaća povijesni pregled i presjek onoga što se u razdoblju od sredine XX. stoljeća do danas na umjetničkom planu zbivalo u Istri i šire, sa posebnim akcentom na Rovinj i rovinjsku Likovnu koloniju. Rovinj je još od ranih pedesetih postao značajan umjetnički centar u Istri. Proces formiranja umjetničke muzejske zbirke započeo je još 1954. godine, odmah po osnutku Muzeja. Zasluge za osnutak muzeja pripisujemo grupi umjetnika koji su djelovali pod imenom "Rovinjska škola". Njihova je inicijativa potaknula svijest lokalne zajednice za potrebom muzejske kulturne ustanove. U tome se je posebno istaknula prva ravnateljica muzeja, umjetnica Zora Matić, nezaobilazno ime u osnutku muzeja i stvaranju zbirki. Upravo je ta spona umjetnika sa muzejskom ustanovom postala odrednica posebnosti u razvoju rovinjskog muzeja. Osmišljen je kao muzejsko – galerijska ustanova koja će predstavljati, interpretirati i čuvati suvremenu umjetnost u svim njezinim oblicima, kao i njezino uključivanje u područja svakodnevnog javnog života. Sadržaj zbirke analogan je sa izložbenom politikom institucije. Naime, od osnutka Muzeja do danas izlagani su i otkupljivani radovi hrvatskih i međunarodnih umjetnika i umjetnica koji su u vremenu svoga nastanka bili pokazateljima kvalitetnih, zanimljivih umjetničkih htijenja, odnosno govorili su novim i drukčijim likovnim jezikom. Takav, kontinuirani rad uzdigao je rovinjski Muzej uz bok malobrojnim koji imaju Stalan postav zbirke moderne i suvremene umjetnosti. Taj je stalni postav danas jedini na županijskoj razini. Zbirka sa stalnim postavom svjedoči o uspjelom ispunjenju osnovnog zadatka svakog muzeja, a to je sakupljanje, čuvanje, katalogiziranje, izučavanje i prezentiranje fundusa. Ovaj polustoljetni fundus sa sobom nosi i svoju vlastitu povijest, priče i anegdote, tijek razvoja i brojne uspomene. Među poznatijim imenima u zbirci se nalaze radovi sljedećih umjetnika: Angeli Radovani, Kosta; Baretić, Biserka; Bućan, Boris; Bunk, Rudolf Gerhart; Cavalieri, Alberto; Crnobori, Josip; Cvjetanović, Boris; Dajht Kralj, Vera; Delimar, Vlasta; Demur, Boris; Dobrović, Juraj; Dodig Trokut, Vladimir; Dulčić, Ivo; Džamonja, Dušan; Feller, Eugen; Floričić, Alen; Gliha, Oton; Gračan, Stjepan; Hadžić, Fadil; Hegedušić, Željko; Herman, Oskar; Ivančić, Ljubo; Jakić, Ante; Jandrić, Đorđe; Jokanović Toumin, Dean; Jurić, Duje; Kalina, Ivan (Ivo); Kavurić Kurtović, Nives; Kinert, Albert; Knifer, Julije; Kocković, Marijan; Kokot, Eugen; Koydl, Nikola; Kožarić, Ivan; Kulmer, Ferdinand; Lah, Milena; Lesiak, Ivan; Lovrenčić, Ivan; Mardešić, Boris; Mascarelli, Bruno; Matić, Zora; Motika, Antun; Murtić, Edo; Parać, Dalibor; Petercol, Goran; Petlevski, Ordan; Picelj, Ivan; Prica, Zlatko; Radauš, Vanja; Reiser, Nikola; Runjić, Jadranko; Ružić, Branko; Seder, Đuro; Srnec, Aleksandar; Stančić, Miljenko; Šutej, Miroslav; Šeferov, Vilko; Šumonja, Bojan; Tiljak, Đuro; Vaništa, Josip; Vidović, Emanuel; Vuco, Miro; Vulas, Šime; Vuličević, Slobodan; Zaluški, Đurđena; Zrinščak, Mirko; Žuvela, Gorki. Dario Sošić, viši kustos Bibliografija Zbirka je opširno i detaljno obrađena u monografskoj publikaciji: Sošić, Dario: Zbirka Moderne umjetnosti Zavičajnog muzeja grada Rovinja, Zavičajni muzej grada Rovinja, Rovinj 2009. ISBN 978-953-7303-12-9
Prikaži sve
Sakrij


datoteke

Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori