NAR vremenski putnik

crna umjetnost

Muzej Grada Rovinja - Rovigno, Trg m. Tita 11, Rovinj - Rovigno
14. rujna 2018. - 4. listopada 2018.


Pedagoško-edukativni program NAR vremenski putnik: crna umjetnost oslanja se na djelovanje nekadašnje rovinjske tiskare Coana i knjižničnu građu proizašlu iz tiskare u fundusu Knjižnice Muzeja. Zavičajna knjižnična građa ima znanstvenu, dokumentacijsku, povijesnu i praktičnu vrijednost. Nositelj je zavičajnog identiteta i vrijednosti lokalne zajednice. Ciklus pedagoško-edukativnog programa proveden je u suradnji s dvadeset učenika 2. razreda OŠ Jurja Dobrile Rovinj pod vodstvom Sandre Boljunčić. Provedba različitih aktivnosti (uvodno predavanje, radionice postupka i korištenja tehnika dubokog i visokog tiska pri izradi likovnog rada) u Muzeju rezultirala je usvajanju novih vještina i razvijanju kreativnih potencijala. Edukativno-kreativne radionice uključivale su „Otisak dlana“ na glinenoj pločici uz oslikavanje i otisak na papir, izradu crteža „Grad Rovinj“ na glinenoj pločici uz oslikavanje i otisak na papir, crtanje i oslikavanje „Morskog svijeta“ i „Individualnog tiskarskog znaka“ na materijalu za izolaciju uz konačni otisak na papir. „Mali“ polaznici radionica koristili su tempere i akrilne boje u oslikavanju radova. Po završetku provedbe programa brojni i vrijedni likovni radovi izložiti će se u školi.Voditelj radionice:
Andrea Milotić
Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori