Kulturno-povijesna zbirka


Zbirku čini razna građa koja svjedoči o građanskom načinu života u Rovinju, razvoju pomorstva, industrije, školstva… Prikupljena je i donirana u razdoblju od 1962. do 1986. godine, a povećava se donacijama rovinjskih obitelji iz Rovinja i Italije. U nju je inventirano tek dvjestotinjak predmeta, a značajan ih dio koji bi trebao pripadati ovoj zbirci nije inventiran vjerojatno zbog toga jer zbirka nije profilirana pa se tek predviđalo da će predmeti koji nisu dodijeljeni niti jednoj zbirci postati sastavni dio ove zbirke. Znatan dio zbirke obuhvaća namještaj i ostale predmete koji su pripadali obitelj Hütterott. Više informacija u: Doblanović– Marić –Milaković–Ujčić; Obitelj Hütterott. Ostavština. I. dio, Pazin-Rovinj, 2008. U tijeku je proces reorganizacije zbirki Povijesnog iEtnografskog odjela te će građa iz ove zbirke koja je pripadala obitelji Hütterott postati sastavni dio zbirke Ostavština obitelji Hütterott u kojoj će biti objedinjeni svi predmeti koji su pripadali navedenoj obitelji i koji se trenutno nalaze u raznim zbirkama. Ostali predmeti činit će više novih zbirki posvećenih pojedinoj djelatnosti važnoj za formiranje rovinjskog identiteta i načina života u Rovinju.Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori