WORKING HOURS

TUESDAY - FRIDAY

10:00 - 13:00

17:00 - 21:00

SATURDAY AND SUNDAY

09:00 - 13:00

17:00 - 21:00

CLOSED ON MONDAYS.

TICKETS

Regular price 30,00 kn

Discounted prices:

Seniors 20,00 kn

Students 15,00 kn

Children (12-18) 10,00 kn

Children up to 12/Individuals with special needs/Friends of Museum/Membership cards ICOM,HMD,DGMI  free

Groups (more than 20 people) 20,00 kn

arheologija-izložba-veštar

Archaeological site - Veštar
01 July 2011 - 20 August 2011


PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE VEŠTAR 2008. – 2010.
Izložba pokazuje rezultate trogodišnjih hidroarheoloških istraživanja u uvali Veštar. Kao što svaki čovjek ima svoj identitet tako i svaki kraj ima svoju povijest kroz koju se stvara identitet. Proces početka stvaranja osobnosti nekog teritorija javlja se sa pojavom čovjeka u prostoru, a arheološki lokaliteti govore nam o najstarijim razdobljima čovjekovog prisustva. Rovinjština je izuzetno bogata arheološkim nalazištima iz svih razdoblja ljudske povijesti i ona su prva karika u stvaranju osobnosti ovog kraja. Za postojanje antičkoih tragova na području zaljeva Veštar zna se već dugi niz godina. Međutim kao i kod većine arheoloških lokaliteta naše spoznaje o njemu crpimo iz slučajnih površinskih nalaza i izvješća prijašnjih arheologa koji su obilazili ovo područje. O tome da je na ovom mjestu u antici postojalo važno antičko naselje govore nam materijalni ostaci vidljivi najvećim djelom na samoj morskoj obali. Radi se se prvenstveno radi o ostacima zidova, podnih mozaika, preša koje su se koristile u proizvodnji vina i ulja. Uz to na obali i u podmorju nađeno je mnoštvo ulomaka keramike, brončanih predmeta, novca i drugih predmeta iz antičkog, ali i kasnijih razdoblja. Najvrijedniju skupinu nalaza čine predmeti pronađeni u vrijeme istraživanja groba na južnoj obali zaljeva. Iako tako prikupljeni predmeti pružaju određene spoznaje o nalazištu pravu sliku o njemu možemo dobiti tek nakon sustavnih arheoloških istraživanja. Ona su ujedno i preduvijet za kasniju valorizaciju i zaštitu samog lokaliteta. Upravo su zato važna sustavna hidroarheološka istraživanja koja od 2009. god. u podmorju Veštra obavlja međunarodna arheološka ekipa koju je okupio Hrvatskogi restauratorski zavod pod vodstvom arheologa Luke Bekića. Ovim su istraživanjima upotpunjene spoznaje o povijesti Veštra, a njihovim ćemo nastavkom i proširivanjem na kopneni dio lokaliteta steći cjelovitiju sliku o ovom nalazištu. U vrijeme kada se arheološki lokaliteti gotovo svakodnevno, u većoj ili manjoj mjeri devastiraju, ovakva su istraživanja i izložbe važna kako za struku tako i za javnost. Na taj način arheolozi dolaze do novih saznanja, dok se javnost upoznaje sa poviješću svog zavičaja razvijajući tako senzibilitet prema kulturnoj baštini koja nas okružuje.
Prikaži sve
Sakrij


Author:
Luka Bekić