Activity - exhibition

SEARCH
WORKING HOURS
Every day : 10.00 – 13.00 hours
Sunday and Monday closed


ADMISSION
adults 15,00 Kn
students, groups (10 and more people) 10,00 kn
children under the age of 10, seniors (over 65) and persons with disabilitiesc free admission


 

arheologija-izložba-veštar

Archaeological site - Veštar
01 July 2011 - 20 August 2011


PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UVALE VEŠTAR 2008. – 2010.
Izložba pokazuje rezultate trogodišnjih hidroarheoloških istraživanja u uvali Veštar. Kao što svaki čovjek ima svoj identitet tako i svaki kraj ima svoju povijest kroz koju se stvara identitet. Proces početka stvaranja osobnosti nekog teritorija javlja se sa pojavom čovjeka u prostoru, a arheološki lokaliteti govore nam o najstarijim razdobljima čovjekovog prisustva. Rovinjština je izuzetno bogata arheološkim nalazištima iz svih razdoblja ljudske povijesti i ona su prva karika u stvaranju osobnosti ovog kraja. Za postojanje antičkoih tragova na području zaljeva Veštar zna se već dugi niz godina. Međutim kao i kod većine arheoloških lokaliteta naše spoznaje o njemu crpimo iz slučajnih površinskih nalaza i izvješća prijašnjih arheologa koji su obilazili ovo područje. O tome da je na ovom mjestu u antici postojalo važno antičko naselje govore nam materijalni ostaci vidljivi najvećim djelom na samoj morskoj obali. Radi se se prvenstveno radi o ostacima zidova, podnih mozaika, preša koje su se koristile u proizvodnji vina i ulja. Uz to na obali i u podmorju nađeno je mnoštvo ulomaka keramike, brončanih predmeta, novca i drugih predmeta iz antičkog, ali i kasnijih razdoblja. Najvrijedniju skupinu nalaza čine predmeti pronađeni u vrijeme istraživanja groba na južnoj obali zaljeva. Iako tako prikupljeni predmeti pružaju određene spoznaje o nalazištu pravu sliku o njemu možemo dobiti tek nakon sustavnih arheoloških istraživanja. Ona su ujedno i preduvijet za kasniju valorizaciju i zaštitu samog lokaliteta. Upravo su zato važna sustavna hidroarheološka istraživanja koja od 2009. god. u podmorju Veštra obavlja međunarodna arheološka ekipa koju je okupio Hrvatskogi restauratorski zavod pod vodstvom arheologa Luke Bekića. Ovim su istraživanjima upotpunjene spoznaje o povijesti Veštra, a njihovim ćemo nastavkom i proširivanjem na kopneni dio lokaliteta steći cjelovitiju sliku o ovom nalazištu. U vrijeme kada se arheološki lokaliteti gotovo svakodnevno, u većoj ili manjoj mjeri devastiraju, ovakva su istraživanja i izložbe važna kako za struku tako i za javnost. Na taj način arheolozi dolaze do novih saznanja, dok se javnost upoznaje sa poviješću svog zavičaja razvijajući tako senzibilitet prema kulturnoj baštini koja nas okružuje.
Show all
Hide


Author:
Luka Bekić

SELECTION OF PHOTOGRAPHS